Kauriin luu ballistisessa hyytelössä

Kuinka luodit todella käyttäytyvät osuessaan riistaeläimeen?

NORMA:lla suoritettiin mullistava koe, jossa kauriin lapaluu upotettiin ballistiseen hyytelöön. Mutta mikä oli tämän tavoite? Haluttiin jäljitellä mahdollisimman tarkasti niitä todellisia olosuhteita, kun NORMA:n luodit osuvat riistaan, sekä arvioida luodin käyttäytymistä osuman hetkellä.

Olemme usein ennenkin tehneet kokeita ballistisella hyytelöllä, sillä tulokset antavat meille selkeän visuaalisen kuvan luodin lentoradasta, haavakanavasta sekä läpäisykyvystä. Tässä uudenlaisessa kokeessa veimme tutun testin pidemmälle ja upotimme hyytelöön kauriin lapaluun, mikä imitoi riistan luustorakennetta. Kokeen tarkoituksena oli arvioida, kuinka eri luodit käyttäytyvät luuosumissa. Näin saimme luotua realistisemman koeympäristön, jossa luodeilla on vastassaan enemmän todenmukaisia haasteita kuin mitä pelkkä hyytelölohko voi tarjota.

Kokeeseen valittiin kolme erilaista luotia, joilla kaikilla on erilainen muotoilu sekä ballistiset ominaisuudet. Kokeen tavoitteena oli nähdä konkreettisesti, kuinka luodit käyttäytyvät luuosumissa, sekä kuinka luodin läpäisykyky muuttuu sen osuessa kovaan esteeseen pehmeän aineksen sisällä.

Testatut luodit olivat:

Oryx. Yksi Oryxin erityispiirteistä on sen ainutlaatuinen sitomisprosessi, jossa lyijy-ydin sidotaan kuparivaippaan. Tämä ehkäisee sirpaloitumista myös luuosumissa, mikä puolestaan takaa siistin ja tehokkaan haavakanavan muodostumisen, tehostaen luodin pysäytysvoimaa.

Ecostrike. Luodin virtaviivainen muotoilu takaa äärimmäisen tarkkuuden, erinomaisen läpäisyn ja voimakkaan laajentumisen lyijyttömässä muodossa. Ecostrike tarjoaa tasaisen energian välittymisen, hyvän jäämäpainon ja nopeasti kuolettavan osuman.

Tipstrike. NORMA:n tuotevalikoiman nopeasti avautuva luoti on suunniteltu äärimmäiseen pysäytysvoimaan ja erinomaiseen läpäisyyn. Tipstrikea suunniteltaessa on huomioitu metsästäjien tarpeet sekä hyödynnetty Norman asiantuntijuutta. Lopputuloksena syntynyt Tipstrike on erinomainen valinta ajojahtiin ja muihin metsästysmuotoihin, joissa vaaditaan äärimmäistä pysäytysvoimaa.

Testissä käytetty suurnopeuskamera tallentaa luodin lentoradan jokaisen millisekunnin siitä hetkestä alkaen, kun luoti osuu ballistiseen hyytelöön ja sen sisällä olevaan luuhun, ja näyttää tapahtuman super slow motion -hidastuksena. Kuvamateriaali tarjoaa näkökulman, jota ei voi havaita numeroista ja tilastoista, sillä hidastuksissa voimme nähdä fysiikan lait käytännössä; NORMA -luotien avautumisen, vaikutuksen luuhun, sekä haavakanavan muodostumisen.

Entä tulokset? Ne olivat miltei uskomattoman hyviä. Osa luodeista yllätti meidätkin sitkeydellään ja läpäisykyvyllään, kun taas toiset sirpaloituivat voimakkaasti osoittaen varsin visuaalisesti osuman mahdollisesti aiheuttamat vauriot todellisissa metsästystilanteissa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ballistiikkahyytelöön upotettu kauriin luu yhdistettynä suurnopeuskameran hidastuskuviin tarjoaa erittäin kokonaisvaltaisen kuvan luotien käyttäytymisestä, ja testi syvensi tietämystämme luotien suorituskyvystä todellisissa tilanteissa. Metsästäjinä haluamme aina oppia uutta ja kehittyä, ja tämän kaltaiset kokeet muistuttavat meitä hyvin siitä, kuinka paljon voimmekaan vielä oppia.

Blogi ja uutiset

Kauriin luu ballistisessa hyytelössä

Recoil TV testaa kylmiä patruunoita NORMA:n vieraana

Ballistiikkahyytelötestauksen perusteet